Analize tehnice Heiken Ashi


#673

Analiza OPG 26nov2018

Facebook page : Oltciter Private Group


#674

Analiza OPG 28nov2018

Facebook page : Oltciter Private Group


#675

Analiza OPG 30nov2018

Facebook page : Oltciter Private Group


#676

Analiza OPG 03dec2018

Facebook page : Oltciter Private Group

InitiativeQ . Incearca! Nu te costa nimic!


#677

Analiza OPG 05dec2018

Facebook page : Oltciter Private Group

InitiativeQ . Incearca! Nu te costa nimic!


#678

Analiza OPG 07dec2018

Facebook page : Oltciter Private Group

InitiativeQ . Incearca! Nu te costa nimic!


#679

Analiza OPG 10dec2018

Facebook page : Oltciter Private Group

InitiativeQ . Incearca! Nu te costa nimic!


#680

Analiza OPG 12dec2018

Facebook page : Oltciter Private Group

InitiativeQ . Incearca! Nu te costa nimic!


#681

Analiza OPG 14dec2018

Facebook page : Oltciter Private Group


#682

AUDUSD OPG automated option VH1

Facebook page : Oltciter Private Group


#683

Analiza OPG 17dec2018

Facebook page : Oltciter Private Group


#684

Analiza OPG 21dec2018

Facebook page : Oltciter Private Group


#685

Analiza OPG 07ian2019

Facebook page : Oltciter Private Group


#686

Analiza OPG 09ian2019

Facebook page : Oltciter Private Group


#687

Analiza OPG 11ian2019

Facebook page : Oltciter Private Group


#688

Analiza OPG 14ian2019

Facebook page : Oltciter Private Group


#689

Analiza OPG 16ian2019

Facebook page : Oltciter Private Group


#690

Analiza OPG 18ian2019

Facebook page : Oltciter Private Group


#691

Analiza OPG 21ian2019

Facebook page : Oltciter Private Group


#692

Analiza OPG 23ian2019

Facebook page : Oltciter Private Group